Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.


สูตรลับของความสำเร็จนั้นคือพลัง

เราวิเคราะห์หาค่าแรงสั่นสะเทือน และคำนวณความทนทานของโครงสร้างมอเตอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของมอเตอร์ และเราได้ค้นคว้าและออกแบบวิธีการลดความถี่สูงขณะใช้งานอีกด้วย นอกจากนี้เราได้วางแผนที่จะใช้วัสดุรุ่นใหม่และใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงขึ้น ซึ่ีงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมความเงียบและแรงสั่นสะเทือนต่ำได้ นี่คือความภาคภูมิใจจากฮิตาชิ ที่ได้พยายามค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด

มั่นใจในแรงบิดที่มีพลังในการขับเคลื่อนสูง

มอเตอร์ของฮิตาชิ ได้รับการออกแบบช่วงสล็อตในโรเตอร์ เพื่อฉีดอลูมิเนียม เป็นเทคนิคเฉพาะให้มีแรงบิดในการสตาร์ทได้ดีขึ้น สังเกตุได้จากจังหวะที่เริ่มสตาร์ทจนถึงช่วงรันนิ่ง ท่านจะพบว่ามอเตอร์ของฮิตาชิสามารถออกตัวได้อย่างนิ่มนวลมาก และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

high_power

quiet_low

dependability

แหล่งกำเนิดพลังงาน ในรูปแบบของ Compact-Coil

อีกเทคโนโลยีใหม่จากฮิตาชิ คือ Compact Coli เมื่อ Coil มีขนาดเล็กลงก็จะสามารถควบคุมระบบกันการผิดพลาดทั้งหมดได้ และยังสามารถให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงได้อีกด้วย และจากการที่ทุกอณูใน instance มีลักษณะมนกลมเรียงกันทำให้ไร้ช่องว่างนั่นเอง จึงทำให้เกิดพลังงานสะสมได้อีกมากมาย ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งคือ โครงสร้างภายในจะมีเนื้อที่มากขึ้น ทำให้สามารถระบายลมได้ดี ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความเย็นได้ดีขึ้น

คำอธิบาย

ข้อมูลจำเพาะ

หัวข้อ รายละเอียด
กฎเกณฑ์มาตรฐาน JEC-2137-2000, JIS C 4210, 4034, ฯลฯ
ค่ามาตรฐาน ต่อเนื่อง (S1)
ประเภทของฉนวนและเบอร์เฟรม 2, 4, 6 เสา
ประเภท B ∼180 M
ประเภท F 180 L∼
การป้องกันโครงเสื้อภายนอก โครงเสื้อภายนอก รุ่น การป้องกัน
ในอาคาร ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย TFO-K, KK IP44
ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย
แนวตั้ง
VTFO-K, KK
นอกอาคาร ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย TFOA-K, KK IP55
ชนิดหุ้มปิดมีใบพัดระบาย
แนวตั้ง
VTFOA-K, KK
แรงดันไฟฟ้า 1/2 ∼ 5 แรงม้า: 220/380 V 50Hz
7.5 ∼ 30 แรงม้า: 380/415 V 50Hz
40 แรงม้าขึ้นไป: 200/380/415 V 50 Hz
จำนวนสายไฟ ไม่เกิน 5 แรงม้า 6 เส้น (ต่อตรง 220 V หรือ 380 V)
ตั้งแต่ 7.5 แรงม้าขึ้นไป 6 เส้น (สามารถสตาร์ทด้วย )
2 เสา ตั้งแต่ 30 แรงม้าขึ้นไป
4 เสา ตั้งแต่ 40 แรงม้าขึ้นไป
6 เสา ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป
12 เส้น
(สามารถสตาร์ทด้วย )
สี ริเกลเกร (มันเซล 8.9Y5.1/0.3)
วิธีเชื่อมต่อ 2 เสา ตั้งแต่ 15 แรงม้าขึ้นไป เชื่อมต่อโดยตรง
2 เสา ตั้งแต่ 10 แรงม้าขึ้นไปและตั้งแต่ 4 เสาขึ้นไป
เชื่อมต่อโดยตรงหรือใช้สายเชื่อม (สายพาน)
ทิศทางการหมุน เมื่อมองจากด้านโหลด (ปลายแกนหมุน) มอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา
สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความสูง
สถานที่ตั้ง
-30 ∼ 40 องศาเซลเซียส
แบบเปิด สูงสุด 90% RH
สูงสุด 1,000 เมตร
[IP44] ภายในอาคาร - [IP44 Special, IP55] ภายนอกอาคาร
บรรยากาศ หลีกเลี่ยงสถานที่มีก๊าซที่เกิดจากการเน่าเสียหรือการระเบิด
มีฝุ่นละอองน้อย ไม่มีละอองน้ำ และไม่มีการเกิดฝ้าไอน้ำ