Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

จุดเด่น "ฮิตาชิ" ทำไมต้องซื้อมอเตอร์แบรนด์นี้

• มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา

ทีมวิศวกรของเราสามารถให้คำปรึกษาทั้งในด้านจุดคุ้มทุน ด้านเทคนิค รวมไปถึงการติดตั้งที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงที่สุด

• พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของเราคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพที่สุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
• เหล็กที่นำมาใช้ในการผลิตมอเตอร์ผ่านมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

เหล็กที่นำมาใช้ในการผลิตมอเตอร์ผ่านมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ลูกค้ามั่นใจด้านคุณภาพของมอเตอร์ HITACHI
• บรรจุภัณฑ์

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งออกของเรานั้น จะพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายจากการขนส่งให้ได้มากที่สุด

ซึ่งหมายถึง บรรจุภัณฑ์ ย่อมต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกระหว่างการขนส่งเช่นกัน เพื่อให้สินค้านั้นถึงที่หมายในสภาพที่สมบูรณ์นั่นเอง