Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.


การจัดเรียงแบบสมบูรณ์และกะทัดรัด

มีขนาดตั้งแต่ 6300A โดยมี 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีขนาดเท่ากันและเล็กกะทัดรัด ทำให้สามารถออกแบบแผงควบคุมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีค่าความทนกระแสลัดวงจรสูงสุด : 150 KA (6300AF ที่ 500 VAC)
• มีกระแสเฟรม 3 ขนาด : 2000/4000/6300 AF
• N เฟสสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ 100%

ชนิดและรุ่น

ชนิด กระแสสูงสุด ลักษณะภายนอก
85kA
AKH-06 - 20D
06 630AF
08 800AF
10 1000AF
13 1250AF
16 1600AF
20 2000AF
Icu=Ics=85kA/500Vac
W=334(3p), 419(4p)mm
100kA
AKH-06 - 40E
06 630AF
08 800AF
10 1000AF
13 1250AF
16 1600AF
20 2000AF
25 2500AF
32 3200AF
40 4000AF
Icu=Ics=100kA/500Vac
W=412(3p), 527(4p)mm
150kA
AKH-40 - 63G
40 4000AF
50 5000AF
63 6300AF
Icu=Ics=150kA/500Vac
W=785(3p), 1015(4p)mm