Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

บริษัท HITT ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับ อบต.หนองกี

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตัวแทนบริษัท HITT ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่โดยในซุ้มกิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แจกไอศกรีม น้ำดื่ม อาหาร สำหรับผู้มาร่วมงาน ร่วมเล่นเกม แจกตุ๊กตา ให้กับเด็กๆ ในชุมชม โดยกิจกรรมนี้ มีผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมมากมาย สร้างความสุขและ รอยยิ้ม ให้กับทุกคนในงาน