Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

5 - 9 มิ.ย. 60 : HITT จัดงานนิทรรศการ SAFETY & STANDARD 2017

5 - 9 มิ.ย. 60 : HITT จัดงานนิทรรศการ SAFETY & STANDARD 2017 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และ MR.SHUJI HIROTA ผู้จัดการโรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของระบบมาตรฐาน ต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับการรับรอง และ โดยในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่การอบรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ การดูแลสุขภาพ การอบรมขับขี่ปลอดภัย การจัดบอร์ดให้ความรู้ กิจกรรมเกมชิงรางวัล และการร่วมแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น