Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับส่วนราชการ และบริษัทอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร HITT ได้ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของอาหารน้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก ได้เดินตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับชาวบ้านพร้อมกับกล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยไวและยินดีช่วยเหลือเรื่องอาหารน้ำดื่มที่ชาวบ้านยังขาดแคลนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์อีกทางด้วยก่อนเดินทางกลับ...