Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT มอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 256

10 มกราคม 2562 ตัวแทนบริษัทได้มอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งนำมาเป็นของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ให้กับทางผู้บริหารของทาง อบต.หนองกี่ สถานีตำรวจอำเภอกบินทร์บุรี และ โรงเรียนที่อยู่ในชุมชน เพื่อใช้แจกเด็กในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562