Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

31 มีนาคม 2561 HITT จัดกิจกรรมกีฬาสี

วันที่ 31 มีนาคม 2561 HITT จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2561 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้มีขึ้นในองค์กร โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีส้ม สีม่วง และสีชมพู