Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับจุดบริการประชาชนของตำรวจทางหลวง

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัท HITT ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับจุดบริการประชาชนของตำรวจทางหลวง เพื่อนำไปบริจาคแจก-จ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดปีใหม่