Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กับ อบต.หนองกี่

13 มกราคม 2563 คณะตัวแทนบริษัท HITT ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กับ อบต.หนองกี่ ณ สนามด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ โดยในซุ้มจะประกอบไปด้วยการแจกของรางวัลมากมาย อาทิ ไอศกรีม กระเพาะปลา น้ำดื่มเย็นๆ และกิจกรรมเล่นเกมเพื่อรับของรางวัลอีกมากมาย